Group 2-1

De oplossing

Woonzorg Nederland

Bewoners app zorgt voor connectie tussen Woonzorg en haar bewoners

https://27232300.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/27232300/Bitmap%205b-Sep-26-2023-08-57-47-2705-AM.png

Woonzorg on a mission

Woonzorg Nederland staat letterlijk voor de zorg voor wonen, en dan ook echt fijn wonen. Als landelijke woningcorporatie voor senioren zijn ze actief in 170 gemeenten en beheren ze 43.000 woningen. Om nog wat nummers in de strijd te gooien: hiervan verhuren zij er 30.000 aan particulieren en 13.000 aan verzorgings- en verpleeghuizen. Communicatie is dan ook key zodat de verbinding tussen de mensen wordt geborgd en om in contact te blijven. Het is de sleutel naar gerustellend oud worden. Een nieuwe Bewoners App is hiervoor ontwikkeld.

IT-vitamines needed

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door persoonlijke aandacht en innovatieve woonvormen, dat is waar Woonzorg voor staat. Dit doen ze met veel persoonlijke aandacht door de bewonersconsulenten. Persoonlijke aandacht mag niet wegvallen, alleen technologie kan dit ondersteunen. IT kan ook verbinden omdat de lijnen korter worden en dingen sneller ‘even’ geregeld. De lockdown binnen COVID-19 heeft deze lijn van connectie alleen maar belangrijker gemaakt. Een nieuwe Bewoners App werd een must.

Bitmap 8b-3
Bitmap 4b-1

Melonsheads @work

Een heldere doelstelling lag aan dit project ten grondslag, na het in kaart brengen van alle behoeften zoals informeren en verbinden van bewoners, kon al snel begonnen worden met het opbouwen van de Bewoners App. Het ontwikkelen van de app ging gepaard met de nodige API-koppelingen met de achterliggende systemen binnen Woonzorg om de juiste efficiëntie te creëren. Waardoor niet alleen de bewoners werden ontzorgt, maar ook de medewerkers van Woonzorg en waarbij de foutmarge van data-invoer aanzienlijk werd verkleind. De Woonzorg ThuisApp staat als een huis en wordt nu door 40.000 huurder van Woonzorg gebruikt voor onder meer digitale participatie (polls), het indienen van reparatieverzoeken, nieuwsvoorziening en dient als communicatieplatform om de bewoners met elkaar in contact te brengen en activiteiten te organiseren. Wij zijn met dit project over de Melon

Front-end development

  • React
  • React Native

Back-end development

  • ******

Fill 2

30k

Bewoners
blij gemaakt
Fill 1 (1)

95%

Van ons
doel bereikt
Fill 1 (2)

50%

Adoptie
in 2022

Let’s stick our (Melon)heads together.

We spreken graag verder om alle opties door te lopen. Om te zien hoe en waarmee we jullie kunnen ondersteunen. Met een compleet software team, een tijdelijke of langdurige opschaling van jullie IT-capaciteit dan wel een strategische samenwerking.

Melonhead Bas spreekt je graag!

brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash-1